1. Úvod

Provozovatel webových stránek maklerjesenikbruntal.cz si je vědom důležitosti soukromí a ochrany osobních údajů návštěvníků jejích webových stránek, a proto dochází ke zpracování osobních údajů v souladu s nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Toto prohlášení slouží k informování návštěvníků webových stránek o způsobu shromažďování, zpracovávání a ochrany jejich osobních údajů. Dále informuje o všech možnostech a právech, které návštěvníci mají.

2. Účel zpracování osobních údajů

Webové stránky slouží primárně k prezentaci služeb firmy, sdělení kontaktních údajů a možnost kontaktování zástupců firmy prostřednictvím kontaktního formuláře. 

S cílem snadnějšího zpřístupnění obsahu uživatelům obsahují webové stránky tzv. cookies, které umožňují monitorování návštěvnosti webových stránek a sledování aktivit uživatelů. K tomuto zpracování dochází na základě oprávněného zájmu Správce.

Webové stránky neukládají informace o Vaší geografické lokaci ani neprobíhá aktivní behaviorální analýza uživatelů či automatizované rozhodování.

3. Nástroje třetích stran

Webové stránky využívají následující nástroje třetích stran

4. Používání cookies

Webové stránky využívají při svém provozu cookies. Jedná se o malé textové soubory, které webové stránky ukládají do webového prohlížeče. Pomocí cookies nelze spustit program, šířit viry či odcizit soubory z Vašeho počítače.

Cookies slouží pouze k ukládání Vašich preferencí a akcí, které jste na webových stránkách učinili.

Každý návštěvník webových stránek má možnost zakázat či upravit ukládání cookies pomocí nastavení svého webového prohlížeče a tím udělit souhlas se zpracováním osobních údajů na základě jejich používání. Tento souhlas lze poté kdykoliv odvolat jejich zakázáním ve webovém prohlížeči. Návod na nastavení ukládání cookies naleznete na stránkách výrobce webového prohlížeče.

5. Sociální sítě

Webové stránky nejsou propojeny na sociální sítě.

6. Ochrana soukromí dětí

Webové stránky vědomě nezpracovávají osobní údaje dětí, ani se na tomto zpracovávání nijak nepodílí. Obsah ani forma webových stránek není určena pro děti a ani žádná z funkcí stránek není uzpůsobena ke sběru jejich osobních údajů.

7. Zabezpečení osobních údajů

Záleží nám na ochraně Vašich osobních údajů, proto všechny informace přenášíme pouze pomocí šifrovaného spojení HTTPS. Šifrované spojení zabrání ostatním uživatelům internetu odposlechnout Vaše přihlašovací údaje nebo informace o Vašich objednávkách.

8. Předávání osobních údajů mimo EU

Provozovatel webu sám nepředává žádné informace do zemí mimo EU. Pro provozování webových stránek mohou být využity technologie, jako je například ….., které předávají osobní údaje mimo území EU. 

9. Na základě zpracování osobních údajů máte následující práva

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme,
 • právo na opravu osobních údajů, které o Vás zpracováváme,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo na výmaz osobních údajů,
 • právo na přenositelnost osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování,
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz).

Všechna svá práva můžete uplatnit kdykoliv osobně v sídle správce, nebo pomocí elektronické komunikace přes e-mailovou adresu: zakova@reality-proradost.cz

Podrobnější informace k Vašim právům můžete nalézt přímo v obecném nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) nebo na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

10. Závěrečná ustanovení

Provozovatel webu si vyhrazuje právo toto „Prohlášení o ochraně osobních údajů“ aktualizovat a dle svého uvážení jej upravit či doplnit tak, aby odpovídal aktuálnímu stavu. Datum poslední aktualizace tohoto Prohlášení bude vždy uvedeno na stránkách společně s ním. Nové prohlášení je platné od data svého zveřejnění, proto doporučujeme pravidelně kontrolovat obsah těchto stránek, abyste byli informováni o tom, jakým způsobem zpracováváme a ochraňujeme Vaše osobní údaje.

11. Kontaktní údaje

 • Vlastník webových stránek
  • Eliška Juříková
  • Černá Voda 223, Černá Voda 790 54
  • IČO 05237114
  • email jurikova@reality-proradost.cz
  • tel. + 420 724 501 058
 • Pověřenec na ochranu osobních údajů 
  • Vlastník webových stránek nemá pověřence na ochranu osobních údajů.